مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
آزادی ۲۲

 

 

     اگر ملتی چيزی را بر آزادی ترجيح دهد همه چيز را از دست خواهد داد.

                                                                            سامرست موام


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/٩/٢٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته