مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
اتم در اتحاديه !قسمت دوم

طرح استراتژی ملی :

جامعه به مثابه یک موجود زنده است واین موجود زنده مانند هر موجود

زنده دیگری نیاز به فضا برای رشد وبقای خود دارد ٬ اکنون آن زمان فرا

رسیده که ازدنیای قدیم به جهان تازه ای قدم بگذاریم ٬تشکیل اتحادیه

نه فقط به غنی سازی اورانیوم در ابعاد صنعتی میانجامد که به جغرافیا

راهبردی برای ایران منجر شده وهمانطوریکه در بخش اول اشاره نمودم

به گسترش صلح و حتی تخفیف معضلاتی چون بیکاری جوانان و ازدواج

آنان نیز کمک میکند .    ایران ٬ با موقعیت راهبردی و استثنائی خود که

دارای مرز مشترک با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز است و این چند

کشور در حدود پانزده سال است  در صحنه بین المللی همچون یتیمان 

یکه وتنها رها شده اند . حال آنکه ایران وظیفه دارد نقش یک دولت برتر

را در  ایفای تحولی اساسی برای خود و فرزندانش  در این منطقه ایفا

نماید .       زیرا هر یک از این کشورها نیز با مشکلات عدیده ای روبرو

هستند که جز از طریق و به کمک ایران قابل حل نخواهد بود .

همکاریهای هسته ای با هدف اتحاد بین کشورهای منطقه که به لحاظ

مساحت و جمعیت ناحیه بزرگ و عمده ای را در بر میگیرد نه تنهاباعث

گسترش منافع برای کلیه این کشورها وبه ویژه برای خود ایران است ٬

بلکه برای ایجاد صلح و ثبات در منطقه و جهان نیز حائز اهمیت فراوانی

است و حرکت به سمت نظام چند قطبی در جهانی دموکراتیک را به

بخوبی تسهیل مینماید .

گفتنی است که این دولتها قبل از جدائی از ایران و انضمام به رو سیه

تزاری هرگز وجود نداشتند ٬ و تاریخ آنها دقیقا به تاریخ ایران پیوند می

خورد و از زبان و فرهنگ مشترک نیز بر خور داریم .   پس از فرو پاشی

اتحاد جماهیر شوروی این جمهوریهای نا خواسته ٬ به ناگهان در صحنه 

بین الملل یتیمانه رها شدند و نخستین تظاهرات کاملا طبیعی آنها نیز

گرایش و پناهندگی به مام میهن بود که متاسفانه با کج خلقی بر خی

از ما ایرانیان ! روبرو شدند و موقتا عطای ایران را به لقایش بخشیدند !

ولی موقعیت ژئواستراتژیک ایران بگونه ایست که با حداقل توجه میتوان

خطاهای گذشته را جبران کرد .

البته این استراتژی بدون عشق و علاقه و عزم ملی هرگز معنا پیدانمی

کند .   ایده ارتقائ جایگاه ایران در منطقه و جهان از سوئی به عشق و

علاقه رهبران جامعه و نیز به دانائی و آگاهی آنها بستگی دارد که البته

در تقلیل ماهیت استبدادی حاکمیت میتواند شکل بگیرد و باید گفت که

زوال سخت افزار استبداد و جایگزینی نرم افزار اتحاد و منطق و آزادی -

چاره کار است .     تقویت ایران و تبدیل کردنش به کشوری نیرومند که

بتواند بحرانهای موجود در شرق خاور میانه را حل کند با ابطال عملی -

قرار دادهای استعماری گلستان و ترکمانچای شکل میگیرد .

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٥/٦/٢۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته