مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
نگاهی به تاريخ !

نگاهی به تاریخ پیش از مشروطه

 

در سال 1276ش امین الدوله صدر اعظم ایران میشود و اعلام میکند که اگر در نامه هائی که خطاب به او نوشته میشود عناوین چاپلوسانه متداول وجود داشته باشد آنها را نخواهد خواند ولی در غیر این صورت هر نامه ای را که دریافت کند بطور کامل خواهد خواند . پس از عزل او این شیوه ها کنار گذاشته میشود . در همان سال بدلیل برنامه هائی که امین الدوله برای قطع مقرری محرمانه اشراف ، علماء و افراد ممتاز تهران داشت در میان آنان بلوا میافتد . از این گذشته او مهر صدر اعظمی را بیجا بکار نمیبرد و هیچ فرمان مکتوبی را بی آنکه بخواند مهر نمیکرد ، به هیچ کس بی جهت پول نمیداد و به احکام ناسخ و منسوخ علماء گوش نمیکرد و تا حدودی جلوی کسب درآمدهای ناروای آنان را میگرفت .

 

                                                نقل از مرآت الوقایع مظفری

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٥/٤/٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته