مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
آزادی مثبت ٬ آزادی منفی

 

 

آزادی مثبت یا ایجابی به معنای توانائی فرد برای شکوفا ساختن خویش از طریق احراز و ایفای نقشی چشمگیر در جامعه است . آزادی مثبت باید موجب بهره مندی عموم مردم از مواهب مادی و معنوی گردد .

آزادی منفی یا آزادی سلبی  به معنای نبود محدودیت های قانونی یا مستبدانه در جامعه میباشد که خود مانع اصلی برای رشد و شکوفائی مبتنی بر رقابت سالم بین افراد جامعه میباشد


نقد و نظر () | ۱۳۸٥/٤/۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته