مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بند ۲۱ اعلاميه جهانی حقوق بشر

 (1) هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود ، مستقیما یا به وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند ، شرکت جوید.

(2) هر کس حق دارد با شرایط برابر به مشاغل عمومی کشور خود دست یابد.

(3) اساس و منشاء قدرت حکومت اراده مردم است . این اراده باید از راه انتخاباتی ابراز شود که صادقانه و ادواری صورت پذیرد . انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقه ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین کند.

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٥/۳/۳٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته