مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
آشنائی با واژه ها

تکنولوژی نانو/ فناوری ماشینهای مولکولی

 

تکنولوژی نانو دانشی است که در آن از ذرات بسیار کوچک در ابعاد نانو متری در زمینه های پزشکی، کشاورزی و صنایع الکترونیک استفاده میشود . ماهیت نانو تکنولوژی عبارتست از توانائی کار کردن در اندازه های اتم و مولکول . ماشینهای مولکولی با سرعتی بمراتب فراتر از کامپیوترهای امروزی هدف مورد نظر را پیدا کرده و دستورات لازم را اجراء میکنند. فعالیتهای تحقیقاتی نانو تکنولوژی بعد از کشورهای آمریکا، ژاپن ، آلمان و کره جنوبی از سال 1380 در ایران نیز آغاز شده است .

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٥/۳/٢۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته