مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۳۶۷

مردم جهان  چگونه سالار شدند

 

پرتغال که در گذشته به نام لوزی تانی (lusitani) شناخته میشد از شرق و شمال همسایه اسپانیا و از جنوب و غرب به اقیانوس اطلس محدود میشود ، جمعیت آن ده ملیون نفر و اکثرا کاتولیک هستند ، زبان رسمی این کشور هم پرتغالی است .

از حدود پانصد سال قبل این کشور در زمره نخستین کشورهای استعمار گر جهان بود و با وجودیکه مستعمرات خود را در آسیا و آفریقا تا سال 1974 م حفظ کرد ولی غالبا فقیرترین کشور اروپای غربی ، توسعه نیافته و دیکتاتوری شناخته میشد، ملاحان پرتغالی پس از عبور از دماعه امید نیک امپراتوری مهاجر نشین نیرومندی را در هندوستان تاسیس کردند و در سال 1030هجری قمری به جزایر ایرانی قشم و هرمز دست اندازی نمودند که با مقاومت امامقلی خان بیگلربیگی و والی دلیر فارس مجبور به تخلیه این جزایر شدند و شاعری بنام (قدری) در منظومه (جنگنامه قشم) با این بیت آغاز کرده :

چو الف و ثلاثین بد از هجر سال         بیامد یکی لشگر از پرتگال

اگر چه آغاز اندیشه های سیاسی لیبرال در کشور پرتغال با قانون اساسی سال 1822م تحقق یافت و نظام سلطنتی موروثی به حکومتی مسئول در مقابل پارلمان تبدیل شد اما تا حدو د صدو پنجاه سال بعد اجماعی از حکومت  آزادیخواهانه در این کشور شکل نگرفت و به ویژه رژیم محافظه کار سالازار حدود چهل سال اجازه نوسازی در هیچ زمینه ای  را نمیداد و بر زندگی کاملا سنتی تاکید داشت و حتی در شرایطی که کشورهای بسیار مقتدر تر به مستعمرات خود استقلال میدادند ، خود را متعهد به حفظ مستعمراتش میدانست!

از سال 1982م با تجدید نظر در قانون اساسی مقدمات ساماندهی امور سیاسی فراهم شد و در سال 1987 با دستیابی حزب سوسیال دموکرات به یک دولت اکثریت ، پیشرفتهای چشمگیری در زندگی مردم فراهم آمد ، نوسازی را آغاز کردند و به عضویت در جامعه اروپا پذیرفته شدند. اینک کشور پرتغال بیک دموکراسی کامل تبدیل شده ، مردم به قانون اساسی اش احترام میگذارند ، مطبوعات ، ان جی او ها و احزاب سیاسی آزادند و هیچ سازمان غیر منتخبی نمیتواند در انتخابات اعمال نفوذ کند ،امروز مردم پرتغال به معنای حقیقی دموکراسی پی برده اند و با کسب ثبات سیاسی برای ملت و نه به نفع فرد یا قشر خاصی، اکنون بسرعت در حال نوسازی کشورشان میباشند


نقد و نظر () | ۱۳۸٥/۳/٢۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته