مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۳۶۵

مردم جهان چگونه سالار شدند

برزیل

 

برزیل کشوری است که با آغاز مسابقات فوتبال بر سر زبانها میافتد . پهناور ترین کشور آمریکای لاتین است که روند انتقال از وضعیت مستعمراتی به استقلال و نیز از سلطنتی به جمهوری بدون خونریزی صورت گرفت  و فقط 33 سال از یکصد سال تاریخ اخیر برزیل حکومت غیر دموکراتیک داشته است . با وجود رشد شتابان صنعتی و اجرای طرحهای عظیمی مانند برپائی پایتخت جدید (برازیلیا) که توام با مهارت سیاسی  کوبیشک  نامزد سوسییال دموکراتها به انجام رسید اما اودر انتخابات 1960 که 48% آراء را بدست آورد با اعتراف به شکست خود به تحکیم دموکراسی در کشورش همت گماشت ولی مطالبات ناشی از شهر گرائی سریع، رکود اقتصادی ، تورم فزاینده و قطب بندی ایده ئولوژیک توام با اصلاحات ارضی، دست بدست یکدیگر داده در سال 1964 منجر به یک کودتای نظامی طولانی و خود کامه گردید.

در انتخابات سال 1989 علیرغم سازمانهای ضعیف حزبی و انشعابهای فراوان ، مردم توانستند با شرکت انبوه در انتخابات نسبت به ادامه حکومت نظامیان واکنش منفی نشان داده و بر حس عقب افتادگی دموکراتیک نسبت به آرژانتین ، اروگوئه و شیلی غلبه کنند .

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٥/۳/۱٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته