مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
آزادی ۲۰

 

 

پيروزی آزادی و شناخت و احترام به حقوق افراد هيچ يک بدون دردسر نيست. غلبه بر استبدادهمواره مبارزه ميطلبد.

                                          نای بن سلون (حقوقدان برجسته اسژانيائی) 


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/٩/٢٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته