مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
آشنائی با واژه های سياسی

جنایت جنگی / war crime

 

در جنگ دوم جهانی جنایتهای بسیاری روی داد که پس از جنگ منتج به انعقاد پیمان "پیگرد جنایتکاران بزرگ جنگ" بین کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه و شوروی گردید. به موجب ماده ششم این منشور جنایاتی که در دادگاه مطرح میشد عبارت بود از 1/ جنایت بر ضد صلح یعنی طرح یا پیشگامی در آغاز جنگ تجاوزکارانه یا جنگی که قراردادها یا موافقتنامه های بین المللی را بشکند.2/ جنایتهای جنگی یعنی شکستن قوانین جنگ نظیر کشتار غیر نظامیان یا رفتار غیر انسانی با نظامیان ، کشتار اسیران جنگی ، غارت دارائیهای مردم  و ویرانگری بی دلیل شهر ها . 3/ جنایت بر ضد بشریت نظیر کشتار به دلائل سیاسی، نژادی ، دینی . پس از انعقاد این پیمان یک دادگاه در نورنبرگ آلمان و دادگاه مشابه دیگری در کشور ژاپن تشکیل شد و احکام بسیاری بر ضد جنایتکاران جنگی دو کشور شکست خورده صادر گشت اما در مجموع نتوانست از وقوع جنایت در سایر جنگها بکاهد و به این عقیده انسجام بخشید که جنگ اساسا عملی وحشیانه و غیر انسانی است که با هیچ معیار عادلانه سر سازگاری ندارد.

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٥/۳/۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته