مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
آشنائی با واژه های سياسی

جامعه باز/ جامعه پویا / جامعه سعادتمند/

اصطلاحا به جوامعی گفته میشودکه در آن اعضای طبقات گوناگون میتوانند بدون برخورد با موانع سنتی یا قانونی به طبقه بالاتر و به ویژه به طبقه حاکمه راه یابند. در یک جامعه باز اصلی ترین وظیفه دولت ، تشخیص و حمایت از مصلحت جامعه ( نه نظام) و احترام به حقوق مردم و حفاظت از سعادت آنها و نه صرفا تحکیم موقعیت زمامداران است . پوپر میگوید : چون دیکتاتوری از دید اخلاقی غلط است فقط در یک جامعه باز میتوان دولت را بی خونریزی خلع نمود، ما نمیتوانیم بدون خونریزی از شر حکومت دیکتاتوری خلاص شویم و معمولا حتی با خونریزی هم نمیتوانیم ، دیکتاتوریهای امروز خیلی نیرومند هستند.

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٥/۱/۱٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته