مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
اعلاميه جهانی حقوق بشر

بند ۱۶- (۱)

زنان و مردان بالغ حق دارند بدون هيچگونه محدوديتاز نظر نژاد مليت تابعيت يا مذهب با همديگر زناشوئی کنند و تشکيل خانواده دهند . در تمام مدت زناشوئی و هنگام انحلال آن زن و شوهر در کليه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی هستند .

بند ۱۶-(۲)

ازدواج بايد با رضايت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود.

بند ۱۶- (۳)

خانواده رکن طبيعی و اساسی جامعه است و حق دارد از حمايت جامعه و دولت بهره مند شود.


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۱٢/٢٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته