مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
آشنائی با واژه های سياسی

 

 تيرانی/ جباريت

تيرانی به حکومت توام با ظلم کسانی گفته ميشود که قدرت را از راههای غير قانونی يا تقلب يا زور بدست آورند و برای دوام آن مرتکب انواع خشونت شوند. 

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۱٢/٢٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته