مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
راه حل دیپلماتيک برای انرژی هسته ای

 

 به بمب و جنگ و خونريزی چه حاجت مرد دانا را

              چو بايد حل نمود آخر به حکمت اين معما را؟ 

 

 در صورت تمايل برای بررسی راه حل های دیپلماتيک لطفا به آرشيو۲۸ ديماه سال جاری مراجعه فرمائيد


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۱٢/٢۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته