مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
چرا مصدق در دل ما جا دارد

بيانات زنده ياد دکتر محمد مصدق پس از بازديد او از زندان در نخستين روز زمامداری ؛ من رفتم در اين زندان مرکزی۴۰۰-۵۰۰ نفر آنجا هستند که شايد آنها اگر محکوم ميشدند اين قدر در آنجا نمی ماندند . الان اينها در وضعيت بسيار بدی هستند که شما حقيقتا يايد خجالت بکشيد در اين مملکت يک چنين وضعی در زندان شما حکمفرما است.شما تشريف ببريد اين دارالمجانين را ببينيد که اگر شما را دم شصت تير بگذارند بهتر است که اينها در اين دار المجانين باشند . بيائيد يک کاری بکنيد . يک لايحه ای هم ما پيشنهاد کرديم برای اين زندانيان سياسی . اين از راه خيرات و مبرات . از راه خير نوع بشر . اين لايحه را تصويب بکنيد که ما اينها را از زندان بيرون بياوريم . نميدانيد اينها چه حالی در آن زندان دارند . والله خدا شاهد است اگر ميرفتيد می ديديد که چه حالی در آنجا دارند .چه جوری زندگی ميکنند هرگز راضی نمی شديد که يک دقيقه هم در آنجا بمانند . اين لايحه را استدعا ميکنم امروز بگذرانيد .؛ پس از بيانات آقای دکتر مصدق نسبت به برنامه دولت رای گيری شد و از ۱۰۲ نفر حاضر ۹۹ نفر رای موافق دادند.

                                                       مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵/۲/۱۳۳۰


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۱٢/۱۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته