مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر اندشه آزادی ۳۵۶

مردم جهان چگونه سالار شدند

اکوادور/ درکشور اکوادوراحزاب همواره ضعیف بودند و داشتن شرط سواد برای شرکت در انتخابات نیز مزید بر علت شده و در نتیجه حد اکثر 15% جمعیت کشور در انتخابات شرکت میکردند . نامزدهای ریاست جمهوری اغلب میکوشیدند در دوره انتخابات اتحادی از احزاب ضعیف و ناپایدار و متکی برافراد و نه افکار منسجم سیاسی ایجاد کنند که این اتحاد نیز معمولا پس از برگذاری انتخابات و تشکیل کابینه از هم میپاشید و در نتیجه رئیس جمهور تنها و بی پشتیبان میماند و قادر نبود به شیوه قانونی حکومت کند و وقتی به سبب کارشکنی مخالفان درمانده میشد و از اداره کشور باز میماند به بهره گیری از نیروی نظامی و شیوه های استبدادی روی میاورد اما رشد اقتصادی ناشی از صادرات موز که از اوائل دهه 1950 رونق گرفت تدریجا به بسیاری از این مشکلات پایان داد و سر انجام به برقراری حکومت دموکراتیک محدود اما کم و بیش پایداری انجامید .

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۱٢/۱٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته