مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
آزادی ۱۷

 

 

     آزادی فکر ِقلم ِبيان ِدين ِ کسب وکار ِلباس ِمسکن ِ ازدواج ِمال ِ آداب و رسوم‌ و

     تابعيت ِ بدون اينها قانون عدل جاری نخواهد گشت .      ميرزا آقا خان کرمانی


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/٩/٢٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته