مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
گفتاری از حسين ابن علی ع

 من می روم

« من می روم به سوی مرگ

به سوی شرافت و...

مرگ برای مرد عار نیست.

آنجاکه مرد حقیقت می جوید

مرگ حقیراست.

نیکمردان جان می بازند

تاباتبهکاران همگام نشوند.

من اگر کشته شوم پشیمان نیستم

واگر زندکی کردم ملامتی ندارم

مرگ از بندگی ومذلت گوارا تر است >>


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۱۱/٢٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته