مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
اندکی انديشه ميخواهد وطن !

  خميده پشت وطن اشک من به درگاهش

                        که ضربه خورد ز شيخ و ز شحنه و شاهش

  طبيب  ميطلبد  محتضر  ولی  افسوس

                         دعا نويس     محله    نميدهد      راهش!


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۱۱/۱٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته