مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۳۵۲

مردم اتریش همپای سایر ملل اروپائی دارای تاریخ طولانی دموکراتیک و به لحاظ فرهنگی دارای ویژگیهای مشترکی با یکدیگرند و هر روزآگاهانه میکوشند تا تفاوتهای فرهنگیشان را کاهش دهند. اتریش از لحاظ اقتصادی نیز کاملا نوسازی شده است بطوریکه تولید ناخالص سرانه آنها در حدود ده برابر مردم کشورهای جهان سوم است . گسترش شهر نشینی و کاهش جمعیت شاغل در روستاها و گسترش سواد ، کاهش مرگ و میر کودکان و نوزادان و امید زندگی بسیار بالا همراه با معیار کیفی عالی، این ملت را در زمره خوشبخت ترین مردم جهان محسوب داشته است . حفظ اصل رقابت پذیری در سیاست و اقتصاد همچنانکه در هنر و ورزش و سایر شئون زندگی جاری است . ثبات قیمتها بدون دخالت دولت ، اشتغال کامل و آمادگی برای کمک به شهروندان در تمامی مراحل حیات ، مقابله جدی با آلودگی محیط زیست  از سوی  مردم و دولت و شهرداریها ، عضویت در اتحادیه اروپا که منجر به شکسته شدن تمامی موانع و مرزها بین ملتهای اروپائی شده و رشد سریع و گردش آسان کالا و اطلاعات را بدنبال خود آورده و سبب ساز رونق عمیق اقتصادی گردیده است . شهروندان اتریشی مانند سایر اروپائیان معتقدند که جامعه باید گام به گام و از طریق اصلاح ، بهبود یابد نه آنکه در انتظار انقلابات خشن عقده ها را هر چه بیشتر متراکم نماید . تغییر دیدگاه نسبت به نقش زنان و افزایش مشارکت آنها در عرصه های گوناگون زندگی ، تامین فرصتهای اشتغال و آموزش برای همگان و افزایش آگاهی سیاسی مردم و اعتلای احزاب سیاسی از عوامل افزایش حضور سیاسی مردم  در صحنه های گوناگون زندگی است . در پایان نمیتوان از اتریش سخن گفت و عشق و علاقه عمیق این ملت را به هنر و به ویژه هنر موسیقی که اغلب ملیونها نفر را به خیابانها میکشاند تا در سکوت کامل به ترنم موسیقی گوش فرا دهند ، از یاد برد.


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۱۱/۱۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته