مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
آشنائی با واژه های سياسی

تاکتیک/ برای رسیدن به اهداف بزرگ معمولا باید از چندین مرحله گذشت و موانعی را از پیش پا برداشت تا به هدف اصلی دسترسی پیدا کرد . هر یک از این مراحل و موانع خود نیازمند مهارت و آشنائی با روشهائی است  که آن روشها را تاکتیک گویند .فرضا وقتی ملتی تصمیم میگیرد از سیستم سرکوبگر و استبدادی به آزادی و دموکراسی برسد باید با تک تک عوامل حامی استبداد مانند کم سوادی اقشار وسیع مردم، قوانین حامی استبداد، و پشتیبانان خارجی و جیره خواران داخلی  استبداد درگیر شد و بر همگی آنها غلبه کرد . شگردهائی که برای شکافتن هر یک از مواضع استبدادی بکار گرفته میشود "تاکتیک" بشمار میرود.


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۱۱/۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته