مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
آشنائی با واژه های سياسی

تئوری بازی/ استدلال رياضی در مورد تنشهائی است که بين دو يا چند کشور يا چند حزب در داخل يک کشور بوجود مييايد و همه طرفهای درگير ميخواهند ضمن حفظ منافع خويش خردمندانه عمل کنند و بر دو فرمول بازی با جمع صفر وبازی با جمع غير صفر بنيان نهاده شده مثلا در موضوع انرژی هسته ای ايران بازی با جمع صفر اينست که سود يک طرف دقيقا با زيان طرف ديگر برابر باشد البته تاريخ مشحون از کردارهای سياسی مهمی است که پايه و انتخاب عقلائی ندارد و گاهی اوقات عقلانيت حتی زمانيکه پای مرگ و حيات بميان مييايد در حکم کيميا است!


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۱۱/۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته