مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
غنی سازی اورانيوم در خاک ايران بزرگ

 

                    بنام خداوند جان و خرد

 

راه حل دیپلماتیک برای  انرژی هسته ای

 طی سالهای ميانی قرن بيستم که هنوز تحقيقات بنيادی در ميکروفيزيک بنظرنميرسيد کمترين کاربردی در تهيه انرژی داشته باشد اروپائيان با امضای پيمان ؛تاسيس جامعه ذغال و فولاد ؛مقدمات تشکيل اتحاديه اروپا را فراهم ساختند . پس از آنکه انشتن بموجب اصل تعادل ميان ماده و انرژی اثبات کرد که اگر يک کيلو ماده تماما به انرژی تبديل شود ۲۵ ميليارد کيلو وات ساعت برق توليد خواهد شد که برابر است با۱۰٪ مصرف برق کشور فرانسه در مدت يکسال . اينک وظيفه ما است که برای دستيابی به برق اتمی از توان فکری خويش نهايت بهره جوئيم.

با تاکید بر این نکته که وجود اتهاماتی چون بنیاد گرائی و پرخاشگری در پهنه گیتی مانع از اجرای راه حل پیشنهادی توسط دولت کنونی ایران است به آگاهی ملت بزرگ ایران میرساند :  هر  چند  گسترش  رکود اقتصادی و خسارت ناشی از فرار مغز و سرمایه از کشور آنهم در ابعاد وسیع و باور نکردنی دیگر رمقی برای ملت و کشور ایران باقی نگذاشته  ولی مااعضائ جبهه ملی ایران قادریم با بهره مندی از حیثیت تاریخی و از طریق تمسک به اساتید دانشگاهها ورجال میهن خواه داخل وخارج کشورفقط به شرط بهره مندی ازکلیه اختیارات مندرج در اصل یکصد وده قانون اساسی موجود بیاری خداوند متعال مخاطرات ناشی از تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد را از سر ملت ومیهن عزیزمان دور ساخته ومسئله حاد هسته ای را بسود ملت بزرگ ایران سامان بخشیم.

راه حل پیشنهادی مشتمل بر دو راهکار زیرین است:

1-اعلام آمادگی ایران برای غنی سازی اورانیوم به هزینه ایران ودر هريک

 از سرزمیهای ایرانی تبار منطقه شامل : نخجوان ، ارمنستان ،

آذربایجان ترکمنستان افغانستان ، ازبکستان وتاجیکستان  که آمادگی

خود را برای تشکیل اتحادیه ای به سبک اتحادیه اروپا با ایران اعلام دارند .

2- مذاکره با مقامات کشور های صنعتی برای انعقاد قرار داد انجام

عملیات از طریق  آگهی مناقصه وانتخاب مناسبترین شرکت برای

اجرای طرح غنی سازی اورانیوم در خاک ايران بزرگتر !

 

                                                     

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۱٠/٢۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته