مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
آزادی ۱۵

 

 

« مردم ميخواهند دولت به آنها آزادی بدهدولی خودشان در مقابل دولت يا جامعه هيچ مسئوليتی نداشته باشند...حقوق ميخواهند ولی برای خودشان تکليف و مسئوليت ملی و وطنی قائل نيستند»

                                         مهندس عزت الله سحابی


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/٩/۱٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته