مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۳۴۴

 

   فرهنگ دموکراسی بطور بنيادين فرهنگ صلح است.

                                                            پطرس غالی


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۱٠/٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته