مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
آشنائی با واژه های سياسی

پاترناليسم/ پدر سالاری/ که در آن اقتدار سرپرست و رياست سلطه گرانه در کار است. در پاترناليسم رابطه رئيس و قدرت فائقه با زير دستان همچون رابطه پدری سختگير نسبت به فرزندان خويش و برتری و احترام توام با سلطه گری است . در کشورهای صنعتی و پيشرو پاترناليسم وجود ندارد.


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٩/٢۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته