مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی۳۴۱

انواع بسياری ازحکومتها موردامتحان قرار گرفته و خواهد گرفت. هيچ کس ادعا نميکندکه دموکراسی کامل وسراسر عقلانی است و درحقيقت گاه گفته ميشود که دموکراسی بدترين نوع حکومت است البته بغير از حکومتهائی که تا بحال مورد امتحان قرار گرفته اند!

                                                           وينستون چرچيل


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٩/٢٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته