مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
آزادی ۱۳

 

 

قانونگذارآزادی را به عنوان عاليترين خير يک کشور تلقی ميکند حال آنکه در وضعيت بردگی همه چيز به حکومت کنندگان تعلق دارد نه به حکومت شوندگان.

 

                                                                                       استرابو


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/٩/۱۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته