مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۳۴۰

تحقق دموکراسی به هيچ پيش شرطی نياز ندارد مگر به اراده و خواست نخبگان سياسی برای حکومت به شيوه دموکراسی !

                                             لاری دياموند


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٩/۱۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته