مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۳۳۹

تمرکز و تجمع امکانات نظامی و انتظامی و تبليغی و رسانه ای و اقتصادی در يکجا خطر ديکتاتوری و استبداد را در پی دارد!

                                                                راسل


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٩/۱٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته