مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
آشنائی با واژه های سياسی

پارلمان اروپائی/ نمايندگی ۴۵۰ مليون شهروند اروپائی را دارد و علاوه بر قدرت وتو يا تجديد نظر در قوانين کشورهای عضو حق کنترل و نظارت بر بودجه اتحاديه اروپا را نيز دارد . تعداد اعضاء اين پارلمان در حال حاضر ۷۳۲ نفر است و تا سقف ۷۵۰ عضو در آينده قابل افزايش است . نظام رای گيری در کشورهای مختلف بر اساس ؛ليست های حزبی؛ استوار است و هر پنج سال يکبار انتخابات برگذار ميشود و اختصاص کرسيها به هر کشور عضو بر اساس ميزان جمعيت همان کشور است و نميتوان هيچ تغييری در ترکيب توزيع کرسيها ی پارلمان ايجاد کرد مگر با رضايت همه دولتهای عضو . پارلمان اروپا جلسات ماهانه خود را در استراسبورگ و بروکسل تشکيل ميدهد ولی دبيرخانه آن در لوگزامبورگ است . احزاب سياسی کشورهای گوناگون هر چند خود را احزاب سياسی ملی ميدانند ولی در رابطه با پارلمان اروپا فرا ملی عمل ميکنند . کميته های پارلمان اروپا به دو دسته امر داخلی و امور خارجی تقسيم شده و در حال حاضر ۲۰ کميته وجود دارد که کميته حقوق بشر و امور خارجی آن در ايران شناخته شده است.


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٩/٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته