مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
آزادی ۱۲

 

 

آزادی برقراری اصولی است که دست هر مرجع قدرتی را از جمله اقتدار اکثريت مردم را در اعمال زور محدود کند.

                                                                         فريدريش فون هايک


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/٩/۱٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته