مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۳۳۴

  هرگاه اداره امور اقتصادی مردم از دست آنان گرفته ميشود رقابت و انگيزه شخصی

  که موتور همه فعاليتها است از بين ميرود و جای آنرا سرمايه داری دولتی و ديوان-

  سالاری و بيکارگی ميگيرد و از اين رهگذر متاسفانه طبقه فقير جامعه بيشتر ضرر

  ميکند . اولين اصل آزادی اين است که نظام بازار آزاد بايد به منزله مهمترين عامل

  تنظيم تقسيم کار حفظ و تقويت شود.

                                                               والتر لیپمن


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٩/٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته