مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
استاد و پدر گرافيک ايران در گذشت

                   بازگشت همه بسوی خدا است

در سوک مرتضی مميز استاد وپدرگرافيک ايران


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٩/٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته