مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
آشنائی با واژه های سياسی

بوروکراسی/ ديوانسالاری/ جامعه شناس آلمانی ماکس وبر که انديشه سازماندهی را مطرح ساخت بوروکراسی را عامل اصلی منطقی شدن نظام دولت در جهان ميداند.اما بوروکراسی واقعا موجود به ويژه در ايران تا بحال از خود جنبه های منفی بسياری نشان داده است که کند شدن کارها در چنبره مقررات زائد و نهادهای موازی و سلسله مراتب طولانی سبب ساز سوء استفاده از قدرت بسود تمايلات صاحبان منصب و ميل شديد به  گسترش قدرت و دامنه دستگاه و افزايش تسلط فرد حتی بر جنبه های خصوصی زندگی مردم شده است . برای نمونه شورای نگهبان که به صراحت در اصل ۹۱ قانون اساسی ۱۲ نفر قيد شده چون اعتقادی به اصل تحزب ندارد همه ساله بهنگام انتخابات با صرف هزينه های کلان هزاران نفر را مامور تفتيش عقائد نامزدهای انتخاباتی ميکند . بالزاک در داستان (کارمندان) مينويسد ؛ قدرت هيولائی است که ميخواهد بدست جماعت کوتوله ها کل جامعه را ببلعد؛ جان استوارت ميل بوروکراسی را ضد دموکراسی و تروتسکی از بوروکراسی شوروی بعنوان طبقه جديدی که به آرمانهای انقلاب خيانت کرده ياد ميکند . ماکس وبر و الکس دو توکوويل نيز معتقدند که : بوروکراسی آزادی را ميکشد.


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٩/٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته