مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بند ده اعلاميه جهانی حقوق بشر

هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوايش در دادگاهی مستقل و بيطرف و منصفانه و علنی رسيدگی شود و چنين دادگاهی در باره حقوق و الزامات او يا هر اتهام جزائی که به او توجه پيدا کرده باشد تصميم بگيرد.


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٩/۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته