مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۳۳۳

 

     هيچ دانی از چه باشد قيمت آزادمرد   

                            برسر خوان لئيمان دست کوته کردن است

                                                                    سنائی


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۸/٢٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته