مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی۳۳۱

                       چو رستم زچنگ وی آزاد گشت

                        بسان يکی کوه پولاد گشت

                                    فردوسی


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۸/٢٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته