مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۳۳۰

    

     کيست مولا ؟ آنکه او شادت کند       همچو سرو و سوسن آزادت کند !

                                                                      مولوی


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۸/٢٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته