مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
آشنائی با واژه ها

بازار آزاد/ برای نخستین بار آدام اسمیت نظریه بنیادین و دوران ساز

اقتصادی خود را موسوم به (بازار آزاد) در کتاب معروف خویش موسوم

به (ثروت ملل) در سال 1776م مطرح کرد. بموجب این نظریه فعالیت

خصوصی برای کسب سود و آزادی فردی برای تجارت تو گوئی به وسیله

دستی نامرئی بسوی ارتقاء رفاه اجتماعی هدایت میشود. این نظام افراد را

وامیدارد که از منابع خود بر طبق خواستهای مصرف کنندگان بهره برداری

کنند و تلاش ورزند تا اینکار همواره به روشهای کاراتر و با فناوری(تکنولوژی)

پیشرفته تری صورت پذیرد . اسمیت میگفت: ما شام و نهار خود را نه به

لطف خیر خواهی قصاب و نانوا بلکه به سبب تلاش آنها به دست میاوریم

تلاش برای فراهم آوردن چیزی که دیگران طالبش هستند و در نتیجه تولیدش

برای آنان سود آور است.

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۸/۱٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته