مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۳۲۹

ممکن است در کشوری اقتصاد آزاد باشد اما آزادی سياسی وجود نداشته باشد ولی عکس آن ممکن نيست !

                                                                   فريدمن ها


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۸/۱٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته