مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
برای آگاهی آقای رئيس جمهور

فرعون که د ر سفر خروج تورات از او یاد شده وحضرت موسی و

هارون عجائب و آیات خود را در حضور وی بجا آوردند و لشکرهای

او در بحر قلزم هنگام تعقیب قوم موسی هلاک شدند پسر سیزدهم رامسس

ثانی است . فراعنه مصر 26سلسله بودند و تاریخشان تقریبا سه هزار سال

میشود و قدرت آنها در زمان سلطنت رامسس ثانی به اعلا درجه رسید .

مردم مصر در حدود چهار هزار سال قبل از میلاد مسیح مدنیت داشتند .

خطی اختراع کرده بودند و تقویم داشتند .هنگامیکه هرودوت در سال

450 ق.م. از مصر دیدن کرد سلطنت فراعنه بهم خورده بود و مصر

تحت لوای کشور گشای بزرگی که پادشاه ایران بود میزیست و بگفته

هرودوت "مصر هرگز از آن معمورتر و خوشبخت تر نبود ، نه هرگز

رود نیل تا این درجه برکات خود را شامل زمین مصر میکرد ونه خاک

مصر تا این درجه به مردم آن سرزمین حاصل میداد".

قرآن کریم در سوره اعراف از آیه 101 ببعد چالش بین موسی ع و فرعون

وساحران اورا شرح داده و چون سر انجام ساحران فرعون به پروردگار

یکتا ایمان آوردند اینگونه با تهدید فرعون روبرو شدند که "دستان و پاهایتان

را در خلاف جهت یکدیگر خواهم برید و سپس همگیتان را به دار خواهم

زد. "  "بزرگان قوم فرعون گفتند آیا موسی و قومش را رها میکنی که در

این سرزمین فساد بر پا کنند ؟ و تو و خدایانت را رها کنند ؟ گفت بزودی

پسرانشان را خواهم کشت و زنان و دخترانشان را برای کنیزی زنده خواهیم

گذاشت و ما بر آنان چیره ایم. موسی به قومش گفت : از خداوند مدد جوئید

و شکیبائی کنید چرا که زمین از آن خداوند است، بهر کس از بندگانش که

بخواهد به میراث میدهد و نیک سر انجامی از آن پرهیزکاران است7/128

وسر انجام در سوره قصص میفرماید : این آیات کتاب بر تو روشنگر است

بخشی از داستان موسی و فرعون را برای اهل ایمان براستی و درستی بر

تو میخوانیم ، همانا فرعون در آن سرزمین سرکشی کرد و اهل آنرا فرقه

فرقه کرد ، طایفه ای ازآنان را به زبونی کشید ، پسرانشان را میکشت و

زنان زنده باقی میگذاشت ، او از تبهکاران بود و ما میخواهیم که بر کسانی

که در روی زمین به زبونی کشیده شده اند منت نهیم و نعمت دهیم و ایشان

را پیشوایان و وارثان گردانیم و به آنان در روی زمین تمکن بخشیم . "

میدانیم ذلت و زبونی و سرگردانی قوم یهود شاید بخاطر پرستش گوساله در

صحرای سینا دستکم چهار هزار سال طول کشید ولی از آنجا که وعده الهی

سر انجام محقق میشود در تاریخ دوم نوامبر 1917 آلتور جیمز بالفور طی

نامه ای که به اعلامیه بالفور شهرت یافت خطاب به لرد روتشیلد رئیس

فدراسیون یهودیان بریتانیا نوشت : دولت اعلیحضرت تاسیس میهن یهودی

در فلسطین را با علاقه تلقی میکند و برای فراهم کردن امکان آن سخت

خواهد کوشید . اما به روشنی باید دانست که هیچ کاری نباید بشود که به

حقوق مدنی جوامع غیر یهودی ساکن فلسطین یا حقوق و موقعیت سیاسی

یهودیان در سایر کشورها زیان رساند.

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۸/۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته