مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
کاری واقعا انقلابی

 

 بزرگترين دليل ارتدادژان ژاک روسو اين بود که گفت : هيچ قانونی خارج از قوانينی که انسان های زنده آنها را خواسته اند وجود ندارد .

ما نيز امروز شديدا نيازمند متفکرانی مستقل و جسوريم که به رها سازی ذهن انسانها کمک کنند. 

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/٩/۱٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته