مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
مقابله با بيداد

بيدادی که بر تو وارد ميشود در عفو آن مختاری اما بيدادی که به ديگران وارد ميشود ابدا نميتوانی آن را ببخشی و تا شرف آدميت در وجود تو باقی است بايد در رفع ظلم با تمام توانائی خود بکوشی.

                                                               علی ع


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۸/٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته