مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
درس سياست بعد از نيم قرن!

در سال ۱۹۷۴م که نخستين بمب اتمی هندوستان منفجر شد دولت کانادا که تا آن تاريخ  رآکتور تحقيقاتی ۴۰ مگاواتی موسوم به کروس و رآکتور آب سنگين پورنيما در اختيار هند قرار داده بود همکاريهای هسته ای خود را با هند متوقف ساخت ولی خانم اينديرا گاندی نخست وزير آزمايشات هسته ای و انفجار بمب را (صلحجويانه) توصيف کرد و در نتيجه تنها دو سال بعد توانست جای خالی کانادا را اينبار با رآکتور آب سنگين شوروی پر کند ولی ما با شعار تو خالی مرگ بر اين و آن حتی برای رآکتور آب سبک و توليد برق اتمی نيز سالها است که برای خودمان مشکل ايجاد کرده ايم.


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٧/٢٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته