مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
آشنائی با واژه های سياسی

انقلاب الکترونیک و انفجار اطلاعات/

عظیم ترین انقلاب علمی پس از انقلاب صنعتی

قرون 18 و 19 است و یکی از مهمترین پیامدهای

آن شکستن دیوارهای جامعه بسته در نظامهای

استبدادی است. تا قبل از وقوع آن اطلاعات  به

ویژه در جوامع استبدادی بسته و به عنوان  یک

قدرت ، صرفا در محدوده خاصی بین دولتمردان

خودی و نه در کل جامعه گردش میکرد و مردم از

آگاهی بر آنچه در اطرافشان میگذرد محروم بودند

انقلاب الکترونیک امکان بسته ماندن جامعه را از

بین برده و یا به میزان قابل توجهی آن را تعدیل

نموده است.

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٧/۱۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته