مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
انتظار

انتظار، مذهب اعتراض و نفی مطلق نظام حاکم و وضع موجود است ... انتظار نه تنها از انسان سلب مسئولیت نمی کند، بلکه مسئولیت او را در سرنوشت خودش و سرنوشت حقیقت و سرنوشت انسان، سنگین، فوری، منطقی و حیاتی می کند... »

                                                              دکتر علی شريعتی


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٦/٢۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته