مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۳۲۵

آزادی فکر / قلم / بيان / دين / کسب و کار / لباس / مسکن / ازدواج / مال / آداب و رسوم / و تابعيت  بدون اينها قانون ( عدل ) جاری نخواهد شد.

                                                                        ميرزا آقا خان کرمانی


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٦/٢٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته