مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
آشنائی با واژه های سياسی

استراتژی/برنامه و اقدامات کلان و بلند مدت و نقطه مقابل تاکتيک است اين اصطلاح در اصل نظامی است و به ويژه نيروهای هسته ای و موشکهای قاره پيما را شامل ميشود ولی در عرصه سياست هم کاربرد دارد برای مثال هنگام انتخابات برخی از سياستمداران تاکتيکی عمل ميکنند وفقط در اين فکرند که چگونه ميتوان در انتخابات پيروز شد و برخی ديگر دارای استراتژی سياسی هستند و مثلا به اين ميانديشند که چگونه ميتوان عظمت تاريخی ايران را از نو زنده کرد!


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٦/٢٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته