مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۳۲۴

در پاسخ به کامنت ديروز آقای يعقوب معصومی که از موضع چپ شعر مرا در بزرگداشت زنده ياد آيت الله طالقانی (اشک تمساح) قلمداد کرده

 

جوهر استبداد برای بشر مذلت بار است و مستبد همه را فقط به چشم انسانهای فاقد مقام و بزرگی مينگرد... اصول بنيانی تسلط گرائی بر خواری و ذلت و محروميت مردم از صفات انسانی بنا شده است.

                                                                کارل مارکس

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٦/٢٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته